Documenten

SSBB deelt graag met u een aantal relevante documenten.

Even voorstellen

We stellen graag de leden van het toezichthoudend bestuur en de GMR-leden aan u voor:
Even voorstellen...

Het Inspectierapport

Hier vindt u het laatste inspectierapport. 

Algemeen Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag van de SSBB.

Publieksvriendelijke versie van het jaarverslag. 

Jaarrekening inclusief controleverklaring. 

Benchmarkrapport accountant. 

Jaarverslag van de GMR

Bekijk hier het GMR jaarverslag. 

Lees alles over Privacy en AVG

Bekijk hier ons document over 'privacy en de AVG'.

Informatie over het privacyregelment en -verklaring.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is: 
José Schildwacht van de CED-groep
cedgroep.nl
Tel. 010 40 71 761
E-mail: j.schildwacht@cedgroep.nl 

Meer info over de Klachtenregeling en de vertrouwenspersoon

Wanneer u klachten heeft over de SSBB, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Meer informatie kunt u hier downloaden.

De gegevens van onze vertrouwenspersoon zijn: 
Peter van den Berg van Perspectief
E-mail: Petervandenberg@perspectief.eu
Tel. 0341 438 700 of 0031 (0)6-81619989
Peter stelt zich voor in deze brief. 

Regeling m.b.t. Klokkenluiders

De klokkenluidersregeling van de SSBB kunt u hier downloaden. 

Onze integriteitscode vindt u in dit document

Ons Identiteitsprofiel

In ons identiteitsprofiel leest u waar we in leer en leven voor staan. 

Het Koersplan 2023-2027

Het Koersplan van SSBB vindt u hier.

Onze doelen in een notendop, waar SSBB voor staat en voor gaat leest u op deze poster

Enkele Bestuurlijke documenten

De statuten en het reglement van SSBB.

De overige bestuursdocumenten zoals het managementstatuut. 

Het rapport van de bestuurlijke visitatie 2023. 

SSBB heeft een ANBI status

SSBB is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor de gegevens.