Documenten

De SSBB deelt graag met u een aantal relevante documenten.

Het Inspectierapport

Hier vindt u het laatste inspectierapport. 

Algemeen Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag van de SSBB.

Publieksvriendelijke versie van het jaarverslag. 

Jaarrekening inclusief controleverklaring. 

Benchmarkrapport accountant. 

Jaarverslag van de GMR

Bekijk hier het GMR jaarverslag. 

Lees alles over Privacy en AVG

Bekijk hier ons document over 'privacy en de AVG'.

Informatie over het privacyregelment en -verklaring.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is: 
José Schildwacht van de CED-groep
cedgroep.nl
Tel. 010 40 71 761
E-mail: j.schildwacht@cedgroep.nl 

Meer info over de Klachtenregeling en de vertrouwenspersoon

Wanneer u klachten heeft over de SSBB, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Meer informatie kunt u hier downloaden.

De gegevens van onze vertrouwenspersoon zijn: 
Harry Bolks van Perspectief
E-mail: harrybolks@perspectief.eu
Tel. 0341 438 700 of 0031 (0)6 398 80 723

Regeling m.b.t. Klokkenluiders

De klokkenluidersregeling van de SSBB kunt u hier downloaden. 

Onze integriteitscode vindt u in dit document

Ons Identiteitsprofiel

In ons identiteitsprofiel leest u waar we in leer en leven voor staan. 

Het Beleidsplan 2019-2023

Het strategisch beleidsplan van de SSBB vindt u hier.

De Statuten en het reglement

De statuten en het reglement van de SSBB.

De overige bestuursdocumenten zoals het managementstatuut. 

SSBB heeft een ANBI status

SSBB is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor de gegevens.