Bestuur

Het toezichthoudend bestuur van Stichting Scholen met de Bijbel bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Vanuit iedere schoolachterban heeft minimaal één persoon zitting in het toezichthoudend bestuur. Dit bestuurslid wordt voorgedragen door de bestuurscommissies van de plaatselijke scholen.

Voor de toezichthoudende bestuursleden is een profielschets vastgesteld. 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Dhr. A. Aarnoudse (Bram)
(Namens de School met de Bijbel te Randwijk)

Secretaris
Dhr. R. Robaard (Remy)
(Namens CBS De Schakel te Meteren)

Algemeen adjunct
Dhr. T.G. Heemskerk (Anton)
(Namens De Hervormde School te Opheusden)

Bestuurslid
Dhr. R. Verkerk (Richard)
(Namens De Wegwijzer te Kesteren)

Bestuurslid
Mw. W. Rademaker - den Hertog (Wilma)
(Names De Eben Haëzer te Lienden)

 

U kunt contact opnemen met het bestuur via bestuur@ssbb.nl