Bestuur

Het bestuur van Stichting Scholen met de Bijbel bestaat uit vijf personen. Vanuit iedere schoolachterban heeft één persoon zitting in het bestuur. Dit bestuurslid wordt voorgedragen door de bestuurscommissies van de plaatselijke scholen.

Voor de toezichthoudende bestuursleden is een profielschets vastgesteld.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Dhr. G.J. Zeissink (Gerjan)
(Namens Eben Haezerschool Lienden)

Secretaris
Dhr. H. van den Hatert (Henk)
(Namens De Wegwijzer te Kesteren)

Algemeen adjunct
Dhr. A. Aarnoudse (Bram)
(Namens SmdB Randwijk)

Bestuurslid
Dhr. R. Robaard (Remy)
(Namens CBS De Schakel te Meteren) 

Bestuurslid
Dhr. W.A. de Jong (Wim)
(Namens De Hervormde School te Opheusden)