Bestuur

Het bestuur van Stichting Scholen met de Bijbel bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Vanuit iedere schoolachterban heeft minimaal één persoon zitting in het bestuur. Dit bestuurslid wordt voorgedragen door de bestuurscommissies van de plaatselijke scholen.

Voor de toezichthoudende bestuursleden is een profielschets vastgesteld.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Dhr. G.J. Zeissink (Gerjan)
(Namens de Eben Haëzer te Lienden)

Secretaris
Dhr. H. van den Hatert (Henk)
(Namens De Wegwijzer te Kesteren)

Algemeen adjunct
Dhr. A. Aarnoudse (Bram)
(Namens de School met de Bijbel te Randwijk)

Bestuurslid
Dhr. R. Robaard (Remy)
(Namens CBS De Schakel te Meteren) 

Bestuurslid
Dhr. W.A. de Jong (Wim)
(Namens De Hervormde School te Opheusden)

U kunt contact opnemen met het bestuur via bestuur@ssbb.nl