Bestuur

Het bestuur van Stichting Scholen met de Bijbel bestaat uit vijf personen. Vanuit iedere schoolachterban heeft één persoon zitting in het bestuur. Dit bestuurslid wordt voorgedragen door de bestuurscommissies van de plaatselijke scholen.

Voor de toezichthoudende bestuursleden is een profielschets vastgesteld.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Dhr. G.J. Zeissink (Gerjan)
Wichmanlaan 84
4033 HH Lienden
0344-604212
(Namens Eben Haezerschool Lienden)
Secretaris
Dhr. H. van den Hatert (Henk)
Molendam 51
4051 BH Ochten
0344-644181
(Namens De Wegwijzer te Kesteren)
Bestuurslid
Dhr. R. Robaard (Remy)
Ossengang 38
4191 LR Geldermalsen
Tel: 06 51453686
(Namens CBS De Schakel te Meteren)
Bestuurslid
Dhr A. Aarnoudse (Bram)
Bretagnesingel 102
6666 XX Heteren
026 4720226
(Namens SmdB Randwijk)
Bestuurslid
W.A. de Jong (Wim)
Rijnbandijk 5
4043 JH Opheusden
0488 441770
(Namens De Hervormde School te Opheusden)